İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yatırım Danışmanı Nedir? Nasıl Olunur?

Yatırım danışmanının ne olduğunu, yatırım danışmanlığını kimlerin yapabileceğini anlaşılır bir dilde yazımızda bulabilirsiniz.

Yatırım Danışmanı bir ücret karşılığında yatırım analizi yapan ve yapmış olduğu bu analizlere bağlı olarak yatırım tavsiyelerinde bulunan kişiye denir. Yatırım danışmanlığı aynı zamanda bir sermaye piyasası faaliyetidir. Bu yüzden bu faaliyeti yapabilmek için bir yetki belgesine ve faaliyet iznine ihtiyaç vardır. Yatırım danışmanı yetkili kuruluşlarda müşterilerine sermaye piyasası araçları ile şirketler hakkında yönlendirici nitelikte yorum ve tavsiye verebilir. Kısacası yatırım danışmanı olabilmek için Sermaye Piyasası Kurulunun yatırım danışmanlığı faaliyetine ilişkin düzenlemelerinde belirtilen faaliyetleri kısmen veya tamamen yapmaya yetkili kişidir.

Burada unutulmaması gereken en önemli şey yatırım danışmanı olabilmek veya yatırım danışmanlığı yapabilmek için yetki ve faaliyet iznine ihtiyaç vardır. Bunun dışında bu tarz eylemler içinde olanlar kanunlara göre suç işlemiş sayılırlar ve Sermaye Piyasası Kanununa göre suç işlemiş sayılırlar.

Sermaye Piyasası Kanununun 109 ncu maddesinin 2 nci fıkrasına göre;

Sermaye piyasasında izinsiz olarak faaliyette bulunanlar iki yıldan beş yıla kadar hapis
ve beş bin günden on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar. Bu kişiler, bu suçun
icrası kapsamında aynı zamanda birinci fıkrada tanımlanan suçu da işledikleri takdirde, sadece bu
fıkrada tanımlanan suçtan dolayı cezaya hükmedilir ve ceza yarı oranında artırılır.

Yatırım Danışmanlığı

Yatırım danışmanlığı, yatırımcı talebi doğrultusunda veya yatırımcı talebi olmaksızın sermaye piyasası araçları ile bunları ihraç eden ortaklık ve kuruluşlar hakkında, belli bir kişiye veya mali durumları, risk ve getiri tercihleri benzer nitelikteki bir gruba yönelik olarak yönlendirici nitelikteki yorum ve tavsiflerinde bulunulması faaliyetidir.

Yatırım danışmanı olabilme şartlar ve rehberi için Sermaye Piyasası Kurulunun hazırlamış olduğu rehbere bakabilirsiniz

Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri Nelerdir

Sermaye Piyasası kanununa göre;

Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri şunlardır:

a) Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin alınması ve iletilmesi

b) Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin müşteri adına ve hesabına veya kendi adına ve müşteri hesabına gerçekleştirilmesi

c) Sermaye piyasası araçlarının kendi hesabından alım ve satımı

ç) Portföy yöneticiliği

d) Yatırım danışmanlığı

e) Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunularak satışa aracılık edilmesi

f) Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunmaksızın satışa aracılık edilmesi

g) Çok taraflı alım satım sistemlerinin ve borsa dışı diğer teşkilatlanmış pazar yerlerinin işletilmesi

ğ) Sermaye piyasası araçlarının müşteri namına saklanması ve yönetimi ile portföy saklanması

h) Kurulca belirlenecek diğer hizmet ve faaliyetlerde bulunulması

Yan hizmetler

MADDE 38 – (1) Yatırım kuruluşları ve portföy yönetim şirketlerinin yapabilecekleri yan hizmetler şunlardır:

a) Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması

b) (Değişik bent: 20/2/2020 tarihli ve 7222 sayılı Kanunun 31 inci maddesi ile) Proje finansmanı dâhil olmak üzere Kurulca belirlenecek hizmet ve faaliyetlerde, kambiyo düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, kredi ya da ödünç verilmesi ve döviz hizmetleri sunulması

c) Sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerle ilgili yatırım araştırması ve finansal analiz yapılması veya genel tavsiyede bulunulması

ç) Aracılık yükleniminin yürütülmesi ile ilgili hizmetlerin sunulması

d) Borçlanma veya başka yollardan finansman sağlanmasında aracılık hizmeti sunulması

e) Servet yönetimi ve finansal planlama yapılması

f) Kurulca belirlenecek diğer hizmet ve faaliyetlerde bulunulması

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.