İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Trend Analizi Nedir? Trend Analizi Nasıl Yapılır?

Bu yazımızda sizlere Trend analizinin ne olduğunu, bu analiz ile şirketlere ilişkin hangi bilgilere ulaşılabileceğini ve trend analizinin nasıl yorumlanacağını anlatacağız.

Trend Analizi Nedir?

Finansal tabloların analizinde kullanılan tekniklerden birisi olan trend analizi finansal tabloların biden fazla yıl için hesaplanmasını içerir. Trend analizinde bir şirketin birbirini izleyen dönemde finansal tablolarının baz alınan döneme göre gösterdiği değişimleri tespit ederek işletmenin trendi anlaşılmaya çalışılır.

Trend analizi aynı zamanda bir zaman serisi analizidir. Yani bu analzle bir serinin zaman içerisinde göstermiş olduğu değişim tespit edilmektedir.

Trend analizinin temel amacı; hem bir kalemdeki trendi hem de birbirleriyle ilişkili olan kalemlerdeki eğilimleri ve bu eğilimlerin uzun dönemdeki etkileşimi incelenir.

Hangi Finansal Tablo Kalemleri Birbirleri İle İlişkilidir ?

 • Dönen Varlıklar ile Kısa Vadeli Yükümlülükler,
 • Dönen Varlıklar ile Devamlı Sermaye,
 • Dönen Varlıklar ile Duran Varlıkları,
 • Yabancı Kaynaklar ile Öz Kaynaklar,
 • Stoklar ile Satışlar,
 • Satışlar ile Ticari Alacaklar,
 • Satışlar ile Satışların Maliyeti
 • Brüt kar, Faaliyet Karı, Dönem Karı ve Toplam Kapsamlı Gelir

Kalemleri birbirleri ile ilişkilidir.

Trend analizi yaparak şirketin uzun dönemde varlık yapısında, finansal yapısında, faaliyet sonuçlarında ve verimliliğinde ortaya çıkan trendi en iyi şekilde ortaya koyar.

Bu analizin yapısı gereği, şirketin uzun dönemli olumlu veya olumsuz gelişmeler hususunda ipuçları verdiği ve daha derin analiz için yol gösterici olduğu ölçüde faydalıdır.

Finansal Tablolarda Trend Analizi Nasıl Yapılır?

Bu analiz türünde ilk önce bir yıl baz yıl olarak seçilir. Daha sonra ilgili kalemin bu yıla göre değişimleri hesaplanır. Tüm değerlendirmeler baz alınan yıla göre yapılır. Ancak bu analizin verimli olabilmesi için tüm yılların normal yıllar olması gerekir. 2020 yılı gibi olağanüstü bir yıl için trend analizi pek işe yaramayabilir.

Örnek Trend Analizi;

Bir şirketin Satışları ve Ticari Alacakları aşağıda yer alan tablodaki gibi olsa;

Yıllar20102011201220132014
Satışlar20050150250300
Ticari Alacaklar300150250350400

Enflasyonun çok düşük olduğu ülkelerde enflasyon göz ardı edilebilir. Bundan sonra 2010 yılını baz yıl alarak, diğer yılların 2010 yılına göre değişimini [(X2-x1)/X2*100] hesaplarız. Söz konusu örnekte hesaplarsak trend analizi aşağıdaki gibidir;

Trend Analizi

Trend Analizinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 • Trend Analizi ile hesap kalemlerinin uzun dönemli eğilimi belirlenmesi hedeflenir. Hesap kalemlerindeki uzun dönemli eğilimin net olarak görülebilmesi için genellikle 5-10 yıllık bir dönemde yapılması gerekir.
 • Bu analiz ile şirket hakkında doğru değerlendirme yapabilmek için baz alınacak yıl doğru seçilmelidir. Baz alınan yıl her açıdan normal olmalıdır. Ülkenin kriz zamanı veya pandemi yılları gibi yılların baz yıl olarak alınması analiz açısından size sağlıklı veriler vermez.
 • Dikkat edilmesi gereken bir husus ise sayısal açıdan çok az görünen değerler yüzdesel olarak hesaplandığında çok yüksek olabilir. 100 TL olan Hasılat 200 TL ye çıkmışsa bu bize %100 lük bir artış olarak yansır ancak söz konusu rakamlar hasılat için oldukça komik rakamlardır. Bundan dolayı yüzdesel değişimlerin yanında tutarlardaki değişimlere de bakılmasında fayda vardır.
 • Uzun dönemde şirketin stok değerleme ve amortisman yöntemleri gibi muhasebe uygulamalarında veya üretim ve satış politikaları gibi bir takım değişiklikler şirket açısından yapılmışsa bu değişiklikler analiz sonucunu etkileyebilir.

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.