İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Türkiye Muhasebe Standartlarına Göre Finansal Tablolar

Ülkemizde yurt genelinde görülen şirket birleşmeleri, satın almalar, şirketlerin çıkardıkları paylar, tahviller vb. menkul kıymetlerine yatırım gibi bir takım hususları Tek Düzen Muhasebe Sistemine geçişi zorunlu hale getirmiş ve Tek Düzen Muhasebe Sistemine geçilmiştir.

Bu sisteme geçilmesiyle bütün işlemler tek bir muhasebe sistemine göre kayıtlarını yapar ve finansal tablolarını hazırlar hale geldiler. Bu şekilde muhasebede ortak dil ve terim birliği sağlanmasıyla işletmelerle ilgili karar verme durumunda olan bilgi kullanıcıların işi bir hayli kolaylaşmıştır. Bu durum hem yatırımların hem de önünü açmıştır. Bu sayede işletmelerin ihtiyaç duydukları fonlara ulaşmalarını ve aralarında stratejik işbirliklerini artırdılar.

Ülke çapında duyulan ihtiyaç neticesinde tek düzen muhasebe standartlarına geçildi. Küreselleşme ile birlikte dünya ve ülkemiz entegre oldu. Bu duruma gelmede teknolojinin gelişmesi elbette yadırganamaz. Sonuç olarak ülke çapında tek düzen muhasebe standartlarına duyulan ihtiyaç artık dünya çapında bir tek düzen muhasebe standartına dönüşerek Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS veya UMS) geçilmesi sürecini başlatmıştır.

Dünyada UMS veya UFRS’yi aynen kullanmakta ya da kendi muhasebe standartlarını UMS’ye uyumlu hale getirmeye başlamışlardır. Ülkemizde hazırlanan Türkiye Muhasebe Standartları veya Türkiye Finansal Raporlama Standartları bu kapsamda hazırlanmıştır.

Bu sayede ülkemizdeki finansal tabloları okuyabilenler ayrıca yurtdışındaki finanslar tabloları da okuyabilir. Nasıl ki ülkemizde bir şirketin finansal tablolarında yer alan bilgilerini anlarsanız rahatlıkla AMAZON veya APPLE’ın finansallarını da anlayabilir ve rahatlıkla yatırım yapabilirsiniz.

1994 yılında ülkemizde uygulanmaya başlayan Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS) 2008 yılına kadar bazı istisnalar hariç tüm işletmelerde uygulanmaya başlandı. 2008 yılında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan bir düzenleme ile Borsa İstanbul’da İşlem gören tüm şirketler de TDMS ye göre işlem görmeye başladılar.

Kamu Gözetim Kurumu 2014 yılında yaptığı çalışma ile TMS / TFRS’yi uygulama zorunluluğu getirilmiştir.

Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) 2014 yılında hazırladığı Wong Raporu’nda bu standartlara geçmesi altında atan temel nedenleri şu şekilde açıklamıştır;

 • Yatırımcılar için daha fazla karşılaştırabilir finansal bilgi sağlama,
 • Yatırımcılarda daha fazla sınır ötesi yatırım yapma isteği,
 • Sermaye maliyetlerini düşürmeyi çalışma,
 • Kaynak dağılımını daha etkin kullanma,
 • Ekonomik büyümeyi artırma

olarak tanımlanmıştır.

TDMS’de finansal tablolar temel finansal tablolar ve ek finansal tablolar olarak sınıflandırılırken, TMS’ye göre finansal tablolar genel amaçlı ve özel amaçlı finansal tablolar olarak sınıflandırılmaktadır.

TMS’de ifade edilen genel amaçlı finansal tablo seti;

 1. Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
 2. Kapsamlı Gelir Tablosu
 3. Nakit Akış Tablosu
 4. Öz Kaynak Değişim Tablosu
 5. Dipnotlar

TMS’de ifade edilen özel amaçlı finansal tablo seti;

 1. Fon Akım Tablosu
 2. Kar Dağıtım Tablosu
 3. Satışların Maliyeti Tablosu
 4. Net Çalışma Sermayesi Değişim Tablosu

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.