İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Sermaye piyasası araçları

SorularCategory: Sermaye PiyasalarıSermaye piyasası araçları
Nagihan asked 2 sene ago

Sermaye piyasası araçları nelerdir?

1 Answers
akilliyatirimci Staff answered 2 sene ago

ahvil ve pay dışında yatırım fonu payları, vadesi bir yıl ve daha uzun olan finansal araçlar sermaye piyasası aracı olarak kabul edilir. Sermaye piyasası kanunun göre ise menkul kıymetler ve türev araçlar ile yatırım sözleşmeleri de dâhil olmak üzere Kurulca bu kapsamda olduğu belirlenen diğer araçlar olarak tanımlanmıştır.

Menkul kıymetlerde para, çek, poliçe ve bono gibi araçlar sermaye piyasası aracı olarak adlandırılmaz.

Sermaye piyasası araçları;

Paylar, pay benzeri diğer kıymetler ile söz konusu paylara ilişkin depo sertifikaları,
Borçlanma araçları veya menkul kıymetleştirilmiş varlık ve gelirlere dayalı borçlanma araçları ile söz konusu kıymetlere ilişkin depo sertifikaları,
Türev araçlardan Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen veya aşağıda sayılanlar
Menkul kıymet satın alma, satma veya birbirleri ile değiştirme hakkı veren türev araçlar,
Değerli bir menkul kıymet fiyatına veya getirisine, bir döviz fiyatına veya fiyat değişikliğine; faiz oranına ya da orandaki değişikliğe: bir mal fiyatına veya fiyat değişikliğine vd.
Döviz ve kıymetli madenler ile kurulca belirlenecek diğer varlıklar üzerine yapılacak kaldıraçlı işlemleri ifade eder.