İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Sermaye Piyasası Araçlarının İhracı Nasıl Yapılır?

Sermaye Piyasası açlarının İhracı Nasıl Yapılır? Sermaye Piyasası kanunun 3 ncü maddesine göre Sermaye Piyasası Araçlarının ihraççılar tarafından halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin satışına sermaye piyasası araçlarının ihracı denir.

Sermaye piyasası araçlarının ihracı; Halka arz edilen ve halka arz edilmeksizin ihraç edilen sermaye piyasası araçlarının ihraç öncesinde sonrasında farklı hükümlere tabi olduklarını söyleyebiliriz.

Halka Arz Nedir?

Sermaye piyasası araçlarının satın alınması için her türlü yoldan yapılan genel bir çağrı ve bu çağrı durumunda gerçekleştirilen satışa halka arz denir.

Halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin ihraç edilen sermaye piyasası araçlarının tabi oldukları ortak hükümler nelerdir?

Yatırımcılar kendilerine göre daha güçlü olan olan şirketlere karşı korunması gerekmektedir. Bunun içinde bu şirketlerin yatırımcıları tam, zamanında ve doğru bir biçimde bilgilendirmesi gerekmektedir. Ülkemizde şirketler bunu Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapmaktadırlar. Akıllı bir yatırımcı yatırım yapmadan önce şirketin KAP haberlerini okumasında büyük fayda vardır.

Halka arzda şirketlerin izahname yayımlama yükümlülüğü bulunurken, halka arz edilmeksizin ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarında ihraç belgesi yayımlanır.

DİKKAT !!!

Kitle fonlaması yoluyla halka açık statü kazanan Anonim ortaklıkların izahname veya ihraç belgesi yayınlama yükümlülüğü bulunmamaktadır.

İhraç edenler kamuya açıklanması önceden hükme bağlanmış veya özel durum gereğince Sermaye Piyasası Kurulunca istenecek Finansal Tablo ve Raporları hazırlamak zorundadırlar. Söz konusu finansal tablolar TMS gereğince tam ve doğru şekilde hazırlanması gerekmektedir.

Ayrıca Sermaye Piyasası Kanununa göre Halka arzlarda, borsada işlem görme başvurusunda, önemli nitelikteki işlemlerde veya Anonim ortaklıkların faaliyetlerini ve finansal durumunu önemli derecede etkileyen olay ve gelişmelerde Sermaye Piyasası Kurulu bağımsız denetim şirketlerince hazırlanmış bağımsız denetim raporu isteyebilir.

İzahname ve İhraç Belgesi Arasındaki Fark

İzahname ihraççıların ve varsa garantörün finansal durumunu ve performansını ile geleceğe yönelik beklentilerine, faaliyetlerine, ihraç edilecek veya borsada işlem görecek Sermaye Piyasası Araçlarının özelliklerine ve bunlara bağlı olarak hak ve risklere ilişkin olarak yatırımcılara hazırlanan belgedir. Yatırımcılar izahname sayesinde bilinçli bir değerlendirme yapabilir.

İhraç belgesi ise sermaye piyasası araçlarının halka arz edilmeksizin ihracında hazırlanır. Söz konusu araçların niteliği ve satış şartları hakkında bilgiler ihraç belgesinde yer alır. Söz konusu belgenin de izahneme gibi Sermaye Piyasası Kurulunca Onaylanması gerekmektedir.

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.