İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Özel Amaçlı Finansal Tablolar Nelerdir?

Özel amaçlı finansal tablolar, Kar Dağıtım Tablosu, Fon Akım Tablosu ve Satışların Maliyeti Tablosundan oluşmaktadır.

İsminden de anlaşılacağı üzere Özel amaçlı finansal tablolar şirket ve ortaklarının belli amaçları doğrultusunda hazırlanan finansal tabloları ifade etmektedir.

Özel Amaçlı Finansal Tablo Türleri

Kar Dağıtım Tablosu

Özel amaçlı finansal tablolardan ilki olan Kar dağıtım tablosu, şirketin elde ettiği karın nerelere ve kimlere dağıtıldığını gösteren tabloyu ifade eder. Kar ise işletmenin ortaklarının işletmeye koydukları kaynak sonucunda elde ettiği geliri ifade eder. Temettü geliri de bunlardandır.

Kar Dağıtım Tablosunu düzenleme amacı nedir?

Özel amaçlı finansal tablolardan olan Kar dağıtım tablosu, özellikle sermaye şirketlerinde dönem boyunca elde edilen kardan, ödenecek vergi ve fonların düşülmesi, ayrılacak yedek akçenin ve ortaklara dağıtılacak kar paylarının açıkça gösterildiği, şirketin hisse başına kar tutarının hesaplanmasını sağlar.

KAR DAĞITIM TABLOSU
Dönem net karı ve zararı
I. Tertip Kanuni Yedek Akçe
I. Temettü
Dağıtılacak Tutar
II. Tertip Kanuni Yedek Akçe
II. Temettü
Toplam Dağıtılacak Temettü
Temettü Gelir Vergisi
Ortaklara Dağıtılacak Net Temettü
Pay Başına Kar
Pay Başına Temettü

Fon Akım Tablosu

Özel amaçlı finansal tablolardan ikincisi olan Fon Akım Tablosu, şirketin belirli bir dönemde sağladığı fonların ve bu fonları kullanım yerlerini gösteren tablodur. Şirketin fon giriş ve çıkışını gösteren finansal tablo olarak adlandırabiliriz.

Fon Akım Tablosunun düzenleme amacı nedir?

İşletmelerin faaliyetleri sonucunda oluşan fonlar ve borçlanma şeklinde sağlanan kaynak miktarı ile bu kaynakların nerelere kullanıldığının açıkça gösterildiği ve yatırımcılara bu bilgileri sunan finansal tablodur.

Fon Akım Tablosu, fon kaynakları ve fon kullanımları olmak üzere iki kısımdan oluşur. İlk kısımda işletmenin belli bir dönemde elde ettiği kaynaklar gösterilirken, ikinci kısımda bu kaynakların yani fonların nerelere kullanıldığı hakkında bilgiler verir.

Fon Akım Tablosuna bakılarak işletmenin kaynaklarını nereden elde ettiği ve bu kaynakları verimli kullanıp kullanmadığı görülebilir.

Satışların Maliyeti Tablosu

Satışların maliyeti tablosu, şirketlerin dönem içindeki stok hareketlerini, üretim maliyetlerini, satılan mamullerin maliyetlerini, satılan hizmet maliyetlerini gösteren bir finansal tablo olarak ifade edilebilir.

Söz konusu tabloyu düzenleme amacı: kapitalist dünyada satış fiyatları piyasa tarafından belirlendiği için işletmeler satış fiyatına müdahale edemez durumdalar. Ancak işletme karını yükseltmek istiyorsa maliyetlerini kontrol altına alarak azaltmayı başarması gerekir. Bir işletme için maliyetlerinin ne durumda olduğunu anlamanın en temel yolu da bu tabloya bakmaktan geçmektedir.

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.