İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Öz Kaynak Değişim Tablosu ve Dipnotlar

Öz kaynak Değişim Tablosu ve Dipnotlar adlı makalemizde bu finansal tabloların ne olduğunu ve yatırım yaparken bu tabloları nasıl yorumlamamız gerektiğini bilgisini bulabilirsiniz.

Öz kaynak Değişim Tablosu Nedir?

Bir işletmenin belirli bir döneminde (finansal tablolar genellikle 3, 6, 9 ve 12 aylık düzenlenir) öz kaynaklarında meydana gelen tüm azalış ve artışların detaylı olarak sunan finansal tablodur.

Öz kaynak değişim tablosunun düzenlenme amacı nedir?

Öz kaynak değişim tablosunun düzenlenme amacı özellikle sermaye şirketlerinde belirli bir dönemde öz kaynak kalemlerinde meydana gelen değişimlerin tek bir finansal tabloda gösterilmesini sağlamaktır. Bu tablo vasıtasıyla şirketin yöneticileri, ortakları ve şirkete yatırım yapacak olan yatırımcılar ilgili dönemde işletmenin öz kaynaklarında meydana gelen değişimleri ve bu değişimlerin nerelere kullanıldığının gösterildiği finansal tablolardır.

Aynı zamanda bu tabloyu düzenlemenin amacı öz kaynaklarda meydana gelen değişimlerde kilit rol oynayan kalemlerin, işletme açısından doğurabileceği etkileri değerlendirmektir.

Finansal durum tablosu yani bilançoda yer alan öz kaynak grubu, işletmenin sahip veya ortaklarının işletme üzerindeki haklarını gösterirken, Öz kaynak Değişim Tablosu ise belirli bir dönemde bu kalemde meydana gelen değişimler hakkında bize bilgi verir.

İşletmenin öz kaynağı elde edilen kardan zararın çıkarılması ve sermaye artırımı ve azatlımının eklenmesi, yedek akçeler ve hisse senedi ihraç primleri gibi kalemlerin toplanması sonucundan oluşurken, bunlardaki değişimi gösteren tabloya ise öz kaynak değişim tablosu denir.

Finansal Tablolarda Dipnotlar Nedir?

İşletmenin finansal tablolarını anlamak için finansal tablolarda verilen dipnotları iyi okumak gereklidir. Finansal tablo dipnotları sunulan bilgilere ilave bilgileri ve önemli muhasebe politikalarını içerir. Finansal tablolarda her türlü bilgi içermediğinden dolayı bu tabloların anlaşılması için dipnotların çok iyi okunmasında fayda vardır.

Bir işletme bir önceki döneme göre karını aşırı artırdığını Kapsamlı Gelir Tablosundan öğrenebilirsiniz. Ancak söz konusu gelirin neden kaynaklandığını öğrenebilmek için dipnotların okunması gereklidir. Finansal tablolar ile ilgili tüm bilgiler düzenlenen tabloların içinde kullanılırsa finansal tablolar çok karmaşık bir hal alabilir. Bunun önlenebilmesi için dipnotlar kullanılır.

Bir işletmenin duran varlılarının hangi amortisman yöntemini kullandığı, işletmenin elinde bulundurduğu senetleri, banka kredilerinin veya borçlarının vadesini hatta işletmenin yargı kararlarına bağlı olarak yapması gereken yükümlüklerinin hepsi dipnotlarda yer alır. Bundan dolayı finansal tablo okumak dipnot okumaktan geçer.

Finansal Tablo Dipnotları yatırımcılara ne sunar?

Öncelikle finansal tabloların düzenlenmesinde kullanılan esasların neler olduğu bilgisi ve işletmenin özel muhasebe politikaları ile ilgili bilgileri sunar.

TMS veya TFRS’de öngörülen ancak finansal tabloların başka herhangi bir yerinde yer almayan bilgileri açıklar. Son olarak da finansal tablolarda yer almayıp, açıklanması gereken şeyleri açıklar.

Finansal Tablo dipnotlarında hangi bilgiler yer alması gerekir?

  • Uygulanan muhasebe politikasının özeti,
  • Yapılan tahminler ve ortaya çıkan belirsizlerin açıklaması,
  • Muhasebe mevzuatının uyumlu olmayan kalemlerin açıklaması,
  • İşletmelerin alacakları ile borçlarının vadelerini,
  • İşletmenin elinde bulunan nakit ile ilgili detayların açıklaması,
  • Diğer şirketlere yapılan yatırımlar,
  • işletmenin ortaklık yapısı,
  • Değer düşüklüğüne uğramış varlıklar ile ilgili bilgileri,
  • Pay başına kar, temettü oranı ve politikalarının açıklaması

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.