İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Nakit Akım, Nakit Akış Tablosu Nedir?

Nakit Akım Tablosu ya da Nakit Akış Tablosu en temel tanımıyla işletmenin belirli bir dönemde elde ettiği nakit girdileri ile nakit çıktılarını gösteren finansal tablodur.

Literatürde Nakit Akım Tablosu bir işletmenin belli bir dönemde hangi yollardan nakit elde ettiğini veya bu elde edilen nakdin nerelere harcandığını gösteren finansal tabloları ifade eder.

Nakit akış tablosu bilançodaki dönem başı nakit ve benzerlerinin toplam tutarı ile dönem sonundaki nakit ve benzerlerinin toplam tutarları arasındaki farkın nedenlerini açıklamaya yarayan finansal tablolardır. Bu fark, dönem içinde oluşan işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışları, yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlar ve finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akışların hesaplanması ile elde edilir. Bu kalemler ayrıca nakit akış tablosu veya nakit akım tablosu diye adlandırdığımız finansal tablonun kalemlerini oluşturur.

Nakit akışlar isminden de anlaşılacağı gibi işletmenizdeki nakit girdi ve nakit çıktıların hesaplandığı tabloları ifade eder.

Nakit Akış, Nakit Akım Tablosunun Kalemleri Nelerdir?

  • İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Akışlar
  • Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Akışlar
  • Finansman Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Akışlar

Nakit akım tablosu kalemlerinin isimlerinin ne olduğunu bilmenin yanı sıra makalemizde bu kalemleri analizlerinizde nasıl kullanmanız gerektiğini de anlatacağız.

İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Akışlar

Bir işletmenin faaliyetleri sonucunda elde ettiği nakitlerin gösterildiği nakit akış tablosunun en önemli kalemidir. Eğer bir işletme faaliyetleri sonucunda elde ettiği nakitler az ise bu işletmeyi bal yapmayan arıya benzetebiliriz. Bir işletmenin ne olursa olsun esas faaliyetlerinden kar elde etmesi gerekir.

Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Akışlar

Eğer bir işletme yatırım yapıyorsa bu kalemin negatif olduğu görülür ve gelişen büyüyen işletmelerde bunun olması istenir. Ancak bu kalemin pozitif çıkması işletmenin yatırım yapmadığını göstermeyebilir. Yatırım yaptıktan sonra bu yatırımların gelire dönüşmesi gerekir ve gelire dönüştükçe bu kalemin pozitif olması muhtemeldir. Bu yüzden bu kalemin negatif veya pozitif olmasını hangi kalemlerden kaynaklandığını bilmek gerekir.4

Finansman Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Akışlar

Bir işletmenin sürekli öz kaynağından beslenerek büyümesi normal ve istenen bir durum değildir. İstenen şey öz kaynak ve borçlanma oranında dengenin kurulmasıdır. Bir işletmenin finansman yoluyla elde ettiği kaynaklar bu kalemde pozitif olarak yorumlanırken, işletmenin borç ödemesi işletmeden nakit çıkışı anlamına geleceği için bu kaleme negatif yansır. Bu kalemin negatif veya pozitif olması işletmenin finansal durumu ile yakından alakalıdır. Eğer bir işletme sürekli borç altına giriyorsa bu kalem pozitif olsa da işletme açısından ileride sıkıntılar yaşanabileceğini gösterir.

Nakit Akış Tablosu Bize Neyi Gösterir?

Nakit akış tablosu bir işşeltmenin;

  • Firmanın gelecekte nakit akış üretme kapasitesini gösterir.
  • Temettü ödeyebilme ve finansal yükümlülüklerini yerine getirebilme kapasitesini gösterir.
  • İşletmenin faaliyetlerinden elde ettiği net kar ile nakit arasındaki farkın sebepleri hakkında bilgi verir.
  • Dönem boyunca işletme, yatırım ve finansman faaliyetlerinden sağlanan nakdi ve sağlanan nakdin kullanım alanları hakkında bilgi verir.

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.