İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Klasik İktisat Teorisi Nedir? Adam Smith Düşüncesi

Klasik iktisat teorisi nedir? Klasik iktisat okulunun temel düşünce prensipleri nelerdir? Adam Smith ‘in klasik iktisada dair düşünceleri nelerdir?

Klasik okulu anlamak için klasik iktisat teorisinin ortaya çıkmasında neyin rol oynadığını bilmek gerekir. Klasik iktisadi düşüncesinin ortaya çıkmasına yol açan gelişmeler şu şekilde sıralanabilir;

  • Fizyokrasi düşüncesinin klasik düşüncenin ortaya çıkmasında önemli bir rolü vardır. Fizyokratların doğal düzen” fikrinden etkilenmiş ve bu düşüncenin yerine “görünmez el” kavramını kullanmışlardır.
  • Klasik iktisadın ortaya çıkmasındaki en önemli etmenlerin başında teknolojik gelişmeler ile sanayileşme gelmektedir.
  • Merkantilistlerin devlet müdahalesi ve tek taraflı dış ticarete dayalı anlayışına karşı çıkmışlardır. Diğer bir deyişle para ve serveti karıştırmalarına tepki göstermiş ve üretimin artmadan artan parayı değersiz görmüşlerdir.
  • Fizyokrasi düşüncesinin doğal düzen fikrinden etkilenmiş olmalarına rağmen tek üretken sektörün sektör olarak tarım olarak görmelerini eleştirmişlerdir. Ayrıca toprak veri olarak kabul edildiği için en önemli üretken faktörü emek olarak görmüşlerdir. Sermayenin birikmiş emek olduğunu söylemişlerdir. Dolayısıyla sermaye de en önemli üretim faktörü olamayacağını savunmuşlardır.

Klasik iktisadın en önemli temsilcileri Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus, Jean Baptiste Say ve John Stuart Mill’dir.

Adam Smith ‘in klasik iktisada dair düşünceleri

Klasik iktisat teorisi en önemli temsilcisidir. Yazdığı Ulusların Zenginliği adlı kitabın yayınladığı tarih iktisatçılar arasında iktisadın hüviyetini kazandığı tarih olarak kabul edilir. Dış ticaretin serbestisini savunarak mutlak üstünlükler teorisini ileri sürmüştür.

Adam Smith iş bölümü ile uzmanlaşma sayesinde verimliliğin artacağını savunmuştur. İşçilerin becerisi ve üretkenliğinde artış meydana gelecektir. Sürekli olarak aynı işi yapan işçilerin el yatkınlığı artacak ve yapılan iş daha hızlı ve daha basit şekilde yapılabilecek hale gelecektir. İş değiştirmeden dolayı meydana gelebilecek zaman kaybı da bu şekilde önlenebilecektir.

Klasik İktisadın Temel Varsayımları Nelerdir?

Tam rekabet şartları geçerlidir. Piyasada tak rekabet koşulunun gerçekleşebilmesi için atomisite, homojenlik, mobilite ve şeffaflık koşulunun aynı anda sağlanması gerekmektedir. Klasik düşüncede tam rekabet koşulları geçerlidir.

Tam istihdam fikrini savunmuşlardır. Ekonomide daima tam istihdam vardır. Zaman zaman tam istihdamdan sapmalar olsa da esnek ücret ve fiyat mekanizması ile ekonomiler daima tam istihdama geri dönerler.

Arz yanlı bir düşüncedir. Say yasası gereği her arz kendi talebini doğurur. Ekonominin sadece arz tarafından düzenlenir. Talebin tamamen önemsiz olduğunu düşünürler. Talepte meydana gelen değişimlerin mutlak fiyatları değiştirse de nispi fiyatları değiştirmeyeceğini savunurlar.

Uzun dönemli bir düşünceye sahiptirler.

Gelirin tamamı harcanır. Para sadece işlem amacıyla elde tutulur. Rasyonel insanlar fazla parayı elde tutmazlar.

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.