İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Kapsam Bakımından Finansal Analiz Türleri Nelerdir?

Finansal analiz türlerinden ilki kapsam bakımından hazırlanan finansal analizlerdir. Bu da kendi içinde statik analiz ve dinamik analiz olmak üzere ikiye ayrılır.

Statik Analiz

Tek bir hesap dönemine ait finansal tablolar kullanılarak finansal analiz yapılıyorsa buna statik analiz denir. Örneğin bir işletmenin 2018 yıllık veya 2020 altı aylık finansal tablolarına yönelik yapılan analizdir.

Statik analiz yaparak şirketin ilgili dönemdeki finansal durumunu ve performansını detaylı olarak incelenmesine olanak sağlar. Bu analizde bir şirketin belli bir dönemdeki finansal durum tablosundaki varlıklar ile kaynakların dağılımını, kapsamlı gelir tablosunda net satışları, giderleri ve kar kalemlerinin oranları gösterilir.

Bu analizin eksikliği geçmiş yıl performanslarının görünmemesidir.

Dinamik Analiz

Birden fazla hesap dönemine ait finansal tabloların kullanılması ile gerçekleştirilen finansal analiz türüdür. Dinamik analizde bir şirketin 2019 ve 2020 yıllarına ait yıllık, altı aylık gibi finansal tablolar arasında karşılaştırma yapılmasına olanak sağlar.

Dinamik analizde şirketlerin birden fazla dönemine ait finansal tablolar kullanıldığından dolayı, finansal durum, finansal performansta görülen değişimler ile olumlu, olumsuz gelişmelerin hepsi incelenebilir.

Dinamik analiz yapan yatırımcılar;

  • Şirketin hesap dönemleri arasında karşılaştırma yapabilir.
  • Şirketin sektör ortalaması ve benzer işletmeler ile karşılaştırılmasına olanak sağlar.
  • Genel ve özel standartlarla karşılaştırma yapılabilir.

Bu karşılaştırmalar neticesinde şirket açısından olumlu veya olumsuz yönler tespit edilebilir.

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.