İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

İslami Finans Piyasalarının Faizli Sistemden Farkı

İslami Finans Piyasalarının ne olduğunu anlamak ve günümüzde finans sistemindeki yerini anlamak için İslami finans piyasalarının temellerini anlamak gerekir. Söz konusu makalemizde bunu anlatmaya çalışacağız.

Faizin büyük önem taşıdığı günümüzün finansal sistem, İslami hassasiyete sahip olan kişiler için kullanılabilir bir alan değildir. Milyarlarca insanın mensup olduğu bu insan grubunun ortak paydası İslam Dini‘dir.

İslami Finansta faize dayalı olarak fon talep edilmesi veya fon arz edilmesi caiz değildir. Dolayısıyla, finansal sistemin beş temel unsuru içerisinde fon arz eden kesimi oluşturanlar. Bir bölümünün İslam Dini’nin kurallarına uymak isteyen Müslümanların, bir anlamda bir anlamda İslami finans sisteminin doğmasında sebep olmuştur.

Fon talep edenlerin de benzer istekleri karşısında, finansal sistem oluşturan diğer unsurlardan finansal araçlar ve aracıların da İslam’a uygun yapılması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Bütün günümüz finansal yapısında yaşanan değişiklik, finansal sistemin ana unsuru olan hukuki ve idari kurallarının İslam hukuku kurallarına göre yeniden yerleştirilmesi ile mümkün olmuştur.

Kısaca, fon fazlası yani para fazlası olanlar, elindeki bu fazla fonu İslam’ın öngördüğü kurallara dayanarak bu fonu kullandırmayı talep etmesine dayalıdır. Bu talep, faize dayalı finansal sistemin temel unsuru olan faizli sistemden tamamen çıkması gerektirdiğinden, tüm araçlar, aracılar ve kurallar baştan sona değişmiş ve değişen yeni yapıya da İslami finans denilmiştir.

Dikkat edilmesi gereken ana unsurlardan birisi İslami finans sisteminin unsurları, fonksiyonları ve amaçları açısından faizli finans sisteminden bir farkı yoktur. Temel ve ana fark uyulması gereken kurallardaki farklılıktır.

İslami finansın çıkış noktası Müslümanların sahip oldukları fonları değerlendirme ihtiyacı olmakla birlikte, politik bir arka planının da olmasıdır. Tarihsel olarak bakıldığında son birkaç yüzyıl özellikle kapalı ekonomilerin yaşandığı dünyada Müslümanlar, faiz sisteminin olduğu diğer dünyalara göre daha refah ve iyi durumdaydılar. Batıya göre daha üstün oldukları da kaçınılmaz bir gerçekti. Ancak son üç yüzyılda batının, ekonomi olarak Müslüman coğrafyayı geride bırakmış olması, Müslüman coğrafyanın, mevcut ekonomik sistem çerçevesinde kalkınmanın finansmanı için sermaye birikiminin nasıl sağlanabileceği ve kalkınmanın nasıl finanse edilebileceği sorularını ön plana çıkarmıştır.

Enflasyonun, kağıt paranın, borsaların, türevlerin vb. diğer sermaye piyasası araçlarının günlük hayatın bir parçası haline geldiği veya devasa otoyolların, köprülerin tüm dünyada finansal piyasalarda belirlendiği günümüzde, İslam dünyasının inançlarına uyarak nasıl bir ekonomik sistemin kurulması gerektiği son yıllarda İslam düşünürleri arasında tartışılan önemli konulardan biri haline gelmiştir.

İslami Finans Sistemi

Fon Arz Edenler fonlarını İslami Finans aracıları (İslami Bankalar, İslami Sigorta Şirketleri, İslami Yatırım Fonları) vasıtasıyla İslami fon talep edenlere bu fonları aktarırlar.

Bu çerçevede, sermaye birikimin ve bu birikimin iktisadi kalkınmayı gerçekleştirecek yatırımlara aktarımının yegana aracı olan finans piyasalarının İslam’a uygun biçimde yeniden inşa etmişlerdir. İslami finans sisteminde faizli sistemden farklı olarak, İslami finansal piyasada hukuki ve idari yapıda finans sistemi içine adapte edilmiştir.

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.