İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Fizyokrasi Nedir? En Önemli Temsilcileri Kimlerdir?

Fizyokrasi Nedir? En Önemli Temsilcileri Kimlerdir? Fizyokrasiye göre zenginliğin kaynağı doğadır. Fizyokratlar Merkantilist düşünceye karşı çıkarak zenginliğin kaynağının doğal taşlar değil doğa olduğunu savunmuşlardır.

Fizyokrasi düşüncesinin en önemli temsilcileri François Quesney, Robert Jacques Turgot, Le Marquis De Mirabau, Abbe Nicolas Baudeau ile Pierre Samuel du Point de Nemours adlı düşünürlerdir.

Fizyokrasi Düşüncesinin Temel Özellikleri Nelerdir?

Fizyokrasi düşüncesinin temel özellikleri;

  1. Tek üretken sektörün Tarım olduğu düşüncesine sahiptirler. Fizyokratlara göre dünya üzerinde tek bir üretken alan vardır o da tarımdır. Sanayi ve ticaret yaparak ortaya net bir üretim fazlasının çıkması imkansızdır. Ancak tarım doğanın yoktan var edici gücü olmasından dolayı insanlara nimetler sunabilmektedir. Diğer sektörler ise topraktan elde edilen girdileri işleyerek veya şekillerini değiştirerek ürün üretmiş gibi görünseler de toprak gibi yoktan var edemezler. Kısacası fizyokratlara göre tarım dışındaki diğer tüm sektörler kısırdır ve net fazla veren tek sektör de tarımdır.
  2. Tek vergi sistemini benimsemişlerdir. Dünya üzerinde tek üretken sektör tarım olduğundan dolayı vergi sadece tarımdan alınmalıdır.

Fizyokratlar nasıl bir ekonomik tablo öngörmüşlerdir

Fizyokrasi düşüncesinin en önemli temsilcisi olan Quesney tarafından ortaya atılan ekonomik tabloda. Toplumu toprak sahipleri, ticaret ve diğer kısır meslek sahipleri olmak üzere üç sınıfa ayırmıştır. Ayrıca bu üçlü yapıda üretilen net ürünün nasıl paylaşıldığı ele alınmıştır.

Fizyokrasi de Doğal Düzen Fikri

Fizyokratlara göre dünyada doğal bir düzen vardır ve bu düzene müdahale edildiğinde ekonomide sorunlar meydana gelir. Eğer doğal düzene müdahale edilmezse herhangi bir problem olmaz. Evrenin kendine özgü nasıl bir düzeni varsa ekonomilerinde bunun gibi doğal düzeni vardır. Bu düzen sayesinde ekonomiler kendi kendini düzenleyebilme yetisine sahiptirler.

Bu yüzde “laissez faire laissez passer” yani Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler düşüncesi fizyokratlara aittir. Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler düşüncesinde devlet müdahalesine karşı çıkmışlardır. Bu düzende devlet eli yerine piyasa mekanizmasına güvenilmelidir.

Fizyokrasi ye en iyi yönetim biçimi nedir?

Bu düşünceye göre en iyi yönetim biçimi krallıktır. Ancak bu kral mutlak monarşik bir kral değildir. Bu kral minimum yasa ile maksimum otorite sağlayan ve doğal düzenin işleyişine karışmayan bir kraldır.

Fizyokrasi Göre Zenginliğin Kaynağı Nedir

Fizyokratlara göre zenginliğin kaynağı tarımsal üretimden geçmektedir. Yukarda da belirttiğimiz gibi diğer sektörler kısır sektörler olarak adlandırıldığından dolayı zenginliğin tek kaynağı tarımsal üretim olduğunu savunurlar.

Merkantilist düşüncenin uyguladığı korumacı dış politika yerine, serbest ticaret düşüncesini savunmuşlardır.

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.