İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Finansal Tabloların Nitelikleri

İşletmeniz veya analizini yapacağını şirket ile ilgili yatırım kararı verme durumunda finansal tabloların niteliği son derece önemlidir. Karar veren yöneticiler veya yatırımcılar açısından finansal tablo nitelikleri son derece önemlidir. Bu nitelikleri kısaca sayarsak:

  • Anlaşılır Olma
  • İhtiyaca Uygun Olma
  • Gerçeğe Uygun Olma
  • Güvenilir Olma
  • Tarafsız Olma
  • Karşılaştırılabilir Olma
  • Tutarlı Olma
  • Önemli Olma
  • Zamanında Sunulma

Anlaşılır Olma

Finansal tabloların anlaşılır olması demek, normal bir muhasebe veya finans bilgisine sahip kişinin kolayca anlayabileceği nitelikte düzenlenmiş olmasını ifade eder. Finansal tabloları sunarken yatırımcıların anlayabilmesi açısından finansal tabloları sunan kişilerin dipnotları kullanması gerekir. yatırımcılarda finansal tabloları anlaması açısından finansal tablo dipnotlarını ayrıntılı şekilde okumasında fayda vardır.

İhtiyaca Uygun Olma

Finansal tablolar yatırımcıların veya ortakların ihtiyacı dikkate alınarak hazırlanmalıdır. Finansal tablolara bakarak karar verecek olan yatırımcılar veya şirket ortaklarının ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde olması için finansal tabloların önemlilik kriterine uygun hazırlanması gerekmektedir.

Gerçeğe Uygun Sunulma

Finansal tablolar açıklamayı amaçladığı ekonomik olayları gereğe uygun bir şekilde sunmalıdır. Gerçeğe uygun sunum, işlem ve olayların etkilerinin, varlıklar, yükümlükler, gelir ve gider tanımlarına ve muhasebeleştirme koşullarına uygun olarak sunulması prensibidir. Finansal tabloların gerçeğe uygun sunulması sadece yasal olarak gerçeğe uygun şekilde sunma anlamında değildir ayrıca kandilleştirilmesi yapılacak kalemin özüne de bakılması gereklidir. Tam, doğru, tarafsız ve hatasız olması demektir.

Güvenilir Olma

Finansal tabloların güvenilir olması, finansal tabloların hazırlanmasında temel teşkil eden bilgilerin tarafsız, nesnel ve gerçeğe uygun olarak hazırlanmasını ifade eder. Yatırımcılar bu ilke sayesinde yatırım kararlarını doğru şekilde karar verebilir. Bu ilkenin ihmal edilmesi demek yatırım yapacak yatırımcıların kararlarının yanıltılması şeklinde olacaktır.

Tarafsız Olma

Finansal tablolar hazırlanırken şirket sahibinin de yatırımcıların da veya şirketten alacağı olanların da doğru şekilde karar alabilmesini sağlayacak güvenilir ve tarafsız şekilde hazırlanması gereklidir. Finansal makyajlama yapmadan gerçeğe uygun şekilde yapılması gereklidir. Genellikle halka açılacak şirketler finansal tablolarını makyajlayarak sunma çabası içerisinde oldukları kanaatine varılır.

Karşılaştırılabilir Olma

Finansal tablolar işletmenin finansal durumunu veya performansını geçmişe yönelik olarak veya diğer işletmelerle karşılaştırılabilecek şekilde olması gereklidir. Borsada işlem gören şirketler bu konuda UFRS-TFRS standartlarına uygun olacak şekilde finansal tablo açıklaması bu ilkenin gerekliliğindendir.

Tutarlı Olma

Finansal tablolar hazırlanırken veya sunulurken uyulan kural ve yöntemler açısından tutarlı olmak gerekir. Eğer bir yöntem değiştirilecekse bu açıklanarak yapılmalıdır.

Önemli Olma Kriteri – Önemlilik Kriteri

Bir bilgi karar vericilerin kararlarını değiştirecek düzeyde ise önemlidir ve bu finansal tablolarda yer almalıdır.

Zamanında Sunulma

Finansal tablolar, finansal tablo kullanıcılarının kararlarını etkileyebileceği zamanda mevcut olmalıdır. Halka açık şirketler 3 ayda bir olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulunun belirlediği zamana kadar finansal tablolarını sunmalıdırlar. Aksi durumda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından idari yaptırım uygulanır.

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.