İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Finansal Analiz Teknikleri Nelerdir?

Finansal analiz tekniklerinin neler olduğunu ve bu teknikler ile ilgili genel bilgiler siz okuyucularımıza aktarmaya çalışacağız. Söz konusu yazımızda finansal analiz teknikleri ile ilgili genel bilgilere yer verilmiş olup, ilerleyen günlerde söz konusu analiz tekniklerini daha ayrıntılı inceleyeceğiz.

Yatırımla ilgilenen hissedarlar (Paydaşlar veya ortaklar), yatırımcılar, borç verenler, satıcılar, çalışanlar gibi çeşitli çıkar gurupları bulunmaktadır. Bu çıkar grupları amaçları doğrultusunda işletmenin finansal durumunu ve faaliyet sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak için finansal analiz yaparlar. Bu analizler sayesinde finansal tablolardaki finansal bilgiler daha anlaşılabilir ve yorumlanabilir olur.

Finansal tablo analizi sonucunda elde edilen bilgiler hem şirketin mevcut durumun hem de genel performansını değerlendirmede kullanılır. Her bir çıkar grubu kendi beklentisi doğrultusunda finansal bilgileri kullanır.

Finansal analiz yapılırken dört analiz tekniği kullanılır.

Finansal Analiz Teknikleri

Finansal analiz teknikleri ile finansal tablolardaki veriler standart hale getirilerek ortak bir karşılaştırma zemini oluşturulur. Ayrıca farklı dönemlerdeki ve farklı şirketlerin finansal tablolarını karşılaştırma imkanı verir.

Dikey Analiz -Yüzde Yöntemiyle Finansal Analiz

Finansal analiz tekniğinin ilki olan dikey analiz; bir işletmenin veya şirketin finansal tablo kalemlerinin kendi grupları ve genel toplam içerisinde ne kadarlık bir paya sahip olduğunun tespiti yardımıyla yorumlanmasına denir.

Dikey analizin amacı işletmenin bir hesap döneminde finansal durum tablosundaki kaynaklar ile varlıkların birleşimi ile varlık kaynak ilişkisini, kapsamlı gelir tablosundaki net satışlar ile çeşitli karlılık değerleri arasındaki ilişkileri inceleyip işletmenin belli bir dönemdeki finansal durum ve performansını daha net göstermesidir.

Yatay Analiz- Karşılaştırmalı Tablolar Analizi

Yatay analiz bir işletmenin iki veya daha fazla dönemine ait finansal tabloların birbirini izleyen dönemler bakımından karşılaştırmalı olarak düzenlenmesi ve dönem içerisinden finansal tablo kalemlerinin performansının incelenerek değerlendirilmesidir.

Örneğin işletmenin nakit ve benzeri varlılarının yıllar içerindeki veya dönemsel değişimlerinin analizin yapılması yatay analize örnektir.

Yatay analizin yani karşılaştırmalı tablolar analizinin amacı, şirketin finansal durumunda ve finansal performansında görülen değişimlerin dönemler arasında karşılaştırılmasıdır. Karşılaştırmalı tablolar analizi sayesinde işletmenin zaman içerisinde göstermiş olduğu büyüme gözlemlenebilir. Bu analiz sayesinde işletmenin geçmiş yıllara göre performansı görülebilirken gelecek yıllara ait hedefler belirlenebilir.

Eğilim- Trend Analizi

Finansal analiz tekniklerinden trend analizi yatay analizden daha uzun vadede yapılacak analizler için kullanılır. Yatay analizde finansal tablolardaki kalemler arasındaki trend gözlemlenemezken, trend analizinde çok açık bir şekilde görülebilir.

Trend analizinde bir şirketin birbirini izleyen dönemlerine ait finansal tablo kalemlerinin baz alınan döneme göre gösterdiği değişimler artış ve azalışlar tespit edilir. Ayrıca işletmenin gelişim trendi incelenerek çeşitli değerlendirmelerde bulunulur.

Trend analizinin amacı bir finansal kalemdeki eğilim gözlemlenirken, finansal tablolardaki kalemlerin birbirleri ile ilişkisi olan kalemlerdeki eğilimler ve bu eğilimlerin uzun dönemde etkileşimleri incelenir.

Oran Analizi

Oran analizinde belirli finansal kalemlerin birbirleri ile ilişkili olan kalemlere oranı vasıtasıyla yapılan finansal analiz tekniğidir. İki kalem arasındaki basit matematiksel ilişkiyi gösterir.

Hesaplanan oranlar tek başlarına bir anlam ifade etmezler. Bundan dolayı hesaplanan oranlar yorumlanırken genellikle aşağıda yazılan ölçütlerden yararlanılır.

  • Oranların geçmiş faaliyet dönemlerindeki oranlarıyla karşılaştırılması,
  • Oranların benzer işletme oranlarıyla veya endüstri ortalamasıyla karşılaştırması,
  • Standart haline gelmiş oranlar ile karşılaştırma,
  • Hesaplanan Oranları standart haline gelmiş oranlar ile karşılaştırması.

Oran analizinde kullanılan analiz teknikleri aşağıdaki gibidir.

  1. Likidite Oranları
  2. Kaldıraç Oranları
  3. Faaliyet Oranları
  4. Karlılık Oranları
  5. Büyüme Oranları
  6. Piyasa Değeri Oranları

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.