İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Finansal Analiz Kriterleri

Finansal analiz kriterleri işletmeler belli kriterlere göre değerlendirilir. Bu kriterler, Likidite, Borçluluk, Faaliyet Döngüsü, Karlılık ve Büyüme dir.

Finansal Analiz Kriterleri

Finansal Analiz kriterleri Likidite, Borçluluk, Faaliyet Döngüsü, Karlılık ve Büyümedir.

Likidite

İşletmelerin likit yani nakit durumu vadesi gelen borçların ödenmesinde sıkıntı yaşanmaması için son derece önemlidir. Bir işletmenin likidite durumu iyiyse kısa vadeli borçların ödenmesinde sorun yaşamazken likidite durumu kötüyse büyük işletme büyük sorun yaşayabilir.

Hatta kısa vadeli borçların ödenmesinde yaşanan büyük sıkıntılar başarılıda olsa işletmeleri iflasa kadar götürebilir. Bundan dolayı özellikle kredi veren kurumlar işletmelerin likit durumuyla yakından ilgilenirler.

Borçluluk

Borçluluk kriteri, işletmenin borçluluk düzeyi hem borçların zamanında ödenmesi hem de faaliyetlerde sıkıntı yaşanmaması açısından önemlilik arz eder.

İşletmeye kredi veren kişi veya kurumlar işletmelerin borçluluk düzeyinin düşük olmasını isterler. Nedeni ise durgunluk ve kriz dönemlerinde satışların azalmasıyla birlikte işletmenin karlılığı azalacaktır ve borçlarını ödemekte zorlanabilirler. Bu dönemlerde borçluluk düzeyi finansal olarak zor durumda kalabilirler.

Faaliyet Döngüsü

İşletmelerde faaliyet döngüsü peşin veya kredili olarak ham madde alımıyla başlar. Ham maddenin üretim işlenmesiyle mamul elde edilir. Mamul mallar ise kredili satıldığında ticari alacaklar, peşin satıldığında ise nakit olarak kaydedilir. Ticari alacaklar tahsil edildiğinde ise nakde dönüşür. Buna işletmenin faaliyet döngüsü denir. Faaliyet döngüsü ne kadar kısa olursa işletmeler için o kadar iyi olur. Çünkü faaliyet döngüsü bir kez tamamlandığında işletmeler satış karı elde eder.

Karlılık

İşletmelerin en önemli amaçlarından biri kar elde etmek ve karlılığını en yükseğe çıkarmaktır. Karlılık işletmenin faaliyetlerinin ve uyguladığı politikaların bir sonucu olduğu için toplam işletme performansının iyi olduğunun bir göstergesidir. Bir işletme elde ettiği karın yeterli olup olmadığı değerlendirilirken, işletme sermayesinin alternatif getirisine, ekonominin genel büyüme durumuna, işletmenin geçmiş yılda elde ettiği karlarına, aynı sektörde faaliyet gösteren benzer yani rakip işletmelerin karlarına ve işletmenin hedeflediği karlılığına bakılmalıdır.

Büyüme

İşletmelerin en önemli amaçlarından biri de büyümektir. Büyüme işletmelere birçok açıdan avantaj sağlar. Büyüyen bir işletmede iş hacminin artmasıyla birlikte işletmedeki uzmanlaşmada artar. Bu durum verimlilik artışı, maliyetlerin düşmesi ve karların artmasına neden olur. İşletmelerin karlılığında meydana gelen karlılık artış sayesinde yeni teknolojik yatırımlar yaparak ve daha fazla araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürüterek kendini ileriye taşır.

Bir işletmenin büyüme durumu üterim kapasitesi, istihdam durumu, işlenen hammadde miktarı gibi faktörlere bakılarak belirleneceği gibi finansal tablolar üzerinden de belirlenebilir. Bir işletmelerin büyüme durumu finansal tablolar üzerinden belirlenebilir. Satışlar, karlılık, toplam varlıklar ve öz kaynak gibi hesaplara bakılarak büyüme durumu hesaplanır.

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.