İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Finansal Analiz İçin İlişkin Genel Bilgiler

Finansal analiz yapmadan önce, finansal analiz ile ilgili genel bilgileri vermekte fayda var. Finansal analiz ile ilgili genel bilgilerin yanında başarılı bir finansal analiz için yapılması gerekenler ve finansal analizin yapılma amaçlarından bahsedilecektir.

Finansal analiz işletmelerin finansal durumu ve faaliyet sonuçları ile ilgili analizleri yatırımcılara sunarlar. Diğer bir ifade ile finansal analiz finansal tabloların analiz teknikleri ile analiz edilerek sonuçlarının yorumlanması ile şirket hakkında bir takım yargılara varılması faaliyetinin genel adıdır.

Finansal Analiz sonucunda işletmelerin kaynakları ile varlıkları arasındaki ilişkilerin ne olduğu bilgilerine ulaşılır. Kaynaklar ile varlıkların bileşimi ve yeterliliği, faaliyet sonuçlarını, finansal performansı, nakit akışını ve büyüme durumunu değerlendirme gibi birtakım bilgilere ulaşılır.

Başarılı bir finansal analiz için yapılması gerekenler

Başarılı finansal analiz yapabilmek için bir takım şeyler gereklidir. Bunlar sırasıyla;

  • Finansal tabloları doğru yorumlayacak derecede muhasebe teorisi ve uygulamasını bilmek gerekir.
  • İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ile ilgili özellikleri ve işletmenin sahip olduğu özellikleri iyi bilmek gerekir.
  • Analizin yapıldığı döneme ilişkin olarak ülkenin ve dünyanın içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal şartları dikkate almak gerekir.
  • Analizi yapılacak olan şirketin uyguladığı muhasebe politikalarını dikkate almak gerekir.
  • Analiz sonuçlarını tarafsız ve rasyonel olarak yorumlamak gerekir.

Finansal Tablo analizi niçin yapılır?

Finansal tablo analizi yapmanın temel amacı, analizi yapılacak olan firmanın son hesap dönemine ait finansal tablolarını analiz etmek, böylece o işletmenin varlık ve kaynak dağılımını ve faaliyetleri sonuçları hakkında bilgi edinmek. Şirket sizinse finansal durumunuzun nasıl olduğunu yatırım yapacaksanız ise şirketin yatırım yapılabilir bir şirket olup olmadığı hakkında bilgi verir.

Analizi yapılacak şirketin geçmiş hesap dönemlerine ait finansal tablolarını analiz etmek, böylece o şirketin gelişim seyri hakkında fikir edinmek amacıyla da finansal tablo analizi yapılabilir.

Bir işletmenin aynı sektörde faaliyet gösteren diğer şirketler ile arasındaki farkı görmek, sektör ortalamaları ile kendini kıyaslamak ve sektörde işletmenin yerini saptamak amacıyla da yapılabilir.

İşletmenin finansal planlarına ve kararlarına temel oluşturmak için veya kredi isteyen bir işletme ise işletmenin borç ödeyebilme gücünü göstermek amacıyla veya işletmenin genişlemesi veya yeni yatırımlarına karar verebilmek amacıyla finansal analiz yapılabilir.

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.