İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Ekonomik Kriz ve Türleri Nelerdir?

Ekonomik anlamda kriz, Bir ülkede veya ülkeler arasında, toplum veya bir kuruluşun yaşamında görülen güç dönem, bunalım, buhran” olarak tanımlanmıştır.

Ekonomik kriz türleri kısaca;

Real Sektör Krizleri ve Finansal Krizler olarak ikiye ayrılır.

Real Sektör Krizleri

Mal ve hizmet piyasasında meydana gelen krizler genel anlamda real sektör krizleri olarak adlandırılır. Real sektör krizleri arasında yer alan enflasyon krizi mal ve hizmetler piyasasındaki fiyat artışlarının belirli bir sınırın üzerinde olması nedeniyle ortaya çıkar.

Durgunluk krizi, fiyatlar genel seviyesindeki artışların ekonomide yatırımları teşvik edecek düzeyin altında gerçekleşmesi olarak da tanımlanan real sektör krizlerindendir.

İşsizlik krizi ise, emek piyasasındaki işsizlik oranlarının alışılmış düzeyin üzerinde oluşması durumunda ortaya çıkmaktır. Covid-19 ile yaşanan ekonomik krizi de real sektör krizlerindendir.

Finansal Krizler

Literatürde finansal krizle ilgili birçok farklı tanım bulunmaktadır. Ancak gelen anlamda finansal kriz finans piyasalarının ters seçim ve ahlaki tehlike sorunlarının gittikçe kötüleşmesi nedeniyle, fonların yani kaynakların en üretken yatırım olanaklarına kanalize edilmemesi sonucu ortaya çıkan doğrusal olmayan bozulma olarak tanımlanabilir.

Finansal kriz terimi, genellikle finansal kurum ve varlıkların değerinin büyük bir kısmının aninden kaybedildiği farklı durumlar için de kullanılır. Raymond W. Goldsmith’e göre finansal kriz ” finansal göstergelerin tümünün veya çoğunun – kısa vadeli faizler ile hisse senedi, gayrimenkul, arsa gibi varlıların fiyatları, ticari iflaslar ve finansal kurumların başarısızlıkları – keskin, kısa ve ultra döngüsel biçimde bozulması olarak tanımlanabilir.

Finansal kriz kısa vadeli faiz oranları, varlık fiyatları, ödemelerin bozulması ve şirketlerin batması ile finansal kurumların iflası gibi finansal göstergelerin tümünün veya çoğunluğunun ani, keskin ve açık bir biçimde bozulması veya konjonktürün tepe noktasındaki dönüşün temel bir unsuru ve önceki genişlemenin kaçınılmaz bir sonucu olarak da tanımlanmıştır.

19.yy da ve 20. yyın başlarında birçok finansal kriz, bankacılık krizleri biçiminde meydana gelmiş ve ekonomik gerileme dönemleri yaşanmıştır. Ayrıca borsa çöküşleri ve ekonomideki balonların patlaması ile döviz krizleri de finansal krizler arasında sayılmaktadır.

Bankacılık krizleri, para piyasası ve döviz piyasası krizleri, ödemeler dengesi krizleri, balonlar ve borsa krizleri genel olarak finansal kriz kapsamında incelenmektedir.

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.