İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Bilgi Suistimali Suçu Nedir? İçerden Öğrenenlerin Ticareti

Bilgi Suistimali Suçu Nedir?Bilgi suistimali suçu sermaye piyasası kanunun 106. maddesinde;

(1) Doğrudan ya da dolaylı olarak sermaye piyasası araçları ya da
ihraççılar hakkında, ilgili sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların
kararlarını etkileyebilecek nitelikteki ve henüz kamuya duyurulmamış bilgilere dayalı olarak ilgili
sermaye piyasası araçları için alım ya da satım emri veren veya verdiği emri değiştiren veya iptal
eden ve bu suretle kendisine veya bir başkasına menfaat temin eden;
a) İhraççıların veya bunların bağlı veya hâkim ortaklıklarının yöneticileri,
b) İhraççıların veya bunların bağlı veya hâkim ortaklıklarında pay sahibi olmaları
nedeniyle bu bilgilere sahip olan kişiler,
c) İş, meslek ve görevlerinin icrası nedeniyle bu bilgilere sahip olan kişiler,
ç) Bu bilgileri suç işlemek suretiyle elde eden kişiler,
d) Sahip oldukları bilginin bu fıkrada belirtilen nitelikte bulunduğunu bilen veya ispat
edilmesi hâlinde bilmesi gereken kişiler,
üç yıldan beş yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılırlar. Ancak, bu suçtan
dolayı adli para cezasına hükmedilmesi hâlinde verilecek ceza elde edilen menfaatin iki katından
az olamaz.

şeklinde tanımlanmıştır.

Sermaye piyasası suçlarından olan bilgi suistimali suçunun faili herkes olabilir, bu suçun mağduru zarar ile karşı karşıya kalan herkes olabilir. Suçun konusunu sermaye piyasası araçları oluşturur. Suçun hareket unsuru sermaye piyasası araçlarına yönelik alım ya da satım emri vermek veya verilen bir emri değiştirip iptal etmektir.

Sadece özel kast ile işlenebilen bu suçta teşebbüs ve iştirak hallerinde genel kurallar geçerlidir.

Bilgi suistimali suçunda sermaye piyasası aracının değerine etki edebilecek ilgili şirket içindeki gizli bilgiyi kullanarak menfaat sağlayıcı şekilde menkul kıymet işlemi yapılmasıdır.

Bilgi Suistimali Suçunun Unsurları Nelerdir?

Bu suçun oluşabilmesi için;

  1. Öncelikle içsel bir bilginin olması gerekir,
  2. Bu bilginin sermaye piyasası aracının değerini, fiyatını veya yatırımcıların kararını etkileyebilecek nitelikte bir bilgi olması gerekmektedir.
  3. Bu bilginin doğru ve gerçek olması gerekir, eğer bilgi doğru değilse diğer bir sermaye piyasası suçu olan bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı suçunun konusu oluşturur.
  4. Faile maddi bir yarar sağlamış olması gerekmektedir. Bu maddi yarar sermaye piyasası aracı işlemlerinden kaynaklanmalıdır.

Önceden bu suçun alt sınırı iki yıl olmasına karşın yeni düzenleme ile suçun cezası iki yıldan beş yıla kadar hapis veya adli para cezası olarak düzenlenmiştir. Diğer ülkelerde bu suçun cezaların bakılınca ülkemizde daha az bir cezaya hükmolunduğu anlaşılmaktadır. Keza ABD’de bu suçun cezası 10 yıla kadar hapis ve 1 milyon dolar para cezasıdır.

Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise, sermaye piyasaları bilgiye dayalı bir piyasa olduğundan dolayı, sermaye piyasası aracı ile ilgili her türlü bilginin yatırımcıların kararlarını, sermaye piyasası aracının fiyatını ya da değerini etkileyebilecek nitelikte olduğudur.

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.