İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Amaç Bakımından Finansal Analiz Türleri Nelerdir?

Amaç bakımından finansal analiz türleri Yöntem Analizi, Kredi Analizi ve Yatırım Analizi olmak üzere üçe ayrılır.

Yönetim Analizleri

İşletme yönetiminin yapacağı planlamalarda ve alacağı kararlarda esas alınmak üzere yapılan finansal analiz tekniğidir. Yönetim analizinde şirkete ait finansalların yanında her türlü rapor, belge ve dokümanlardan da faydalanılır. Şirketin yönetim kadrosu bu analiz sonuçlarından yararlanarak ileriye dönük daha sağlıklı ve yerinde kararlar alabilir.

Yönetim Analizinin amaçları;

  • Yapılacak planlara ve alınacak kararlara esas teşkil etme,
  • Şirketin geçmiş dönemde gerçekleştirdiği faaliyetlerin sonuçlarını ölçme,
  • Şirketin temel ve yan hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını tespit ve kontrol etme,
  • Ortaya koyulan hedeflerde başarısız olunmuşsa sebebini araştırma,
  • İşletmenin likit ve finansal yapısı ile ilgili bilgileri elde etme,
  • Şirketin sektör içerisindeki yerini ve diğer işletmelere göre başarı durumunu belirleme,
  • Şirketin bölümlerinin karlılık durumlarını ölçme, verimlilikleriyle ilgili bilgiler elde etme,
  • Faaliyetlerin denetimini yapma,
  • Devam eden şirket faaliyetlerinin her aşamasında isabetli ve düzeltici kararlar alınmasına yardımcı olma

olarak sıralanır.

Yönetim Analizini kısaca açıklamak gerekirse, şirket kaynaklarının etkin kullanımı sağlamak, verimlilik ve karlılığı artırma, doğru ve isabetli karar verilmesini sağlama açılarından Şirketin Yönetim kadrosuna yardımcı olur.

Kredi Analizi

Amaç bakımından finansal analiz türlerinden kredi analizi; Şirkete kredi veya fon sağlayan kişi veya kurumları için veya şirkete kredili mal satan diğer işletmelerin kullanması amacıyla yapılan finansal analiz türüdür. Şirketin likidite durumu ve borç ödeme gücü hakkında bilgi olmak amacıyla yapılan finansal analiz türüdür.

Kredi Analizinde amaç, şirketin borç ödeme gücü hakkında bilgi sahibi olmak. Diğer bir ifadeyle şirketin borçlarını zamanında ödeyip ödeyemediğini belirlemektir. Finans kuruluşları şirkete kredi verip vermeme konusunda düşünürken bu analiz türünden faydalanır.

Kredi verilmesine karar verildiği zaman kredinin tutarı, vadesi, faiz oranı gibi belirlenmesi gerekli durumlar bu analizin sonucuna göre belirlenir. Örnek vermek gerekirse; analiz sonucunda şirketin borç ödeme gücü zayıf çıkarsa daha yüksek faiz oranı istenmesi muhtemeldir. Bunun tersi durumda da faiz oranı genellikle düşük olur.

Yatırımcılar şirketin menkul kıymetlerine yatırım yaparken veya şirkete mal satacak kişi veya diğer işletmeler vade tarihini ve kredili mal satma durumunu bu analiz sonucuna göre belirlerler.

Kredi analizinde, öncelikle dönen varlıklar ile kısa vadeli borçlar arasındaki ilişkiye bakılır. Bu ilişkinin yanında dönen varlıkların, duran varlıların yapısı, finansal yapının nasıl oluştuğu, şirketin karlılığı, alacak ve stok devir hızları, şirketin borç sadakati, yönetimin başarısı gibi etmenler dikkate alınan etmenlerdir.

Yatırım Analizleri

Şirkete halihazırda yatırım yapan ve yatırım yapmayı düşünen potansiyel yatırımcılar tarafından şirketin gelecekteki kazanma gücünü anlamak amacıyla yapılan analize yatırım analizi denir.

Bu analizler mevcut ortaklar ve şirkete ortak olmayı düşünen yatırımcılar ile şirkete uzun vadeli fon yani kaynak sağlayan ve sağlamayı düşünenler tarafından yapılır.

Şirketin mevcut ortakları ile ortak olmayı düşünen yatırımcılar, şirketin sürekliliği, yatırımların güvencesi, gelecekteki kazanma gücü, kar payı dağıtımı politikası, pay fiyatının değer artışları ve bu değişkenlerin zaman içerisindeki eğilimlere bakarlar.

Şirkete uzun vadeli fon yani kaynak sağlayanlar veya sağlamak isteyen potansiyel finansal kuruluşlar ise şirketin genellikle borç ödeme gücüyle ilgilenirler. Nedeni ise borç verdikleri şirketin borcunu ödeyip ödeyemeyeceğini anlamak isterler. Çünkü verdikleri borçlar zamanında ödenmezse borç veren şirketlerde zor durumda kalabilir. Bunun için borç verenler ile borç vermek isteyen kişi ve kurumlar şirketin borçların vadeleri ve borç öz kaynak yapısına bakarlar.

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.